top of page

KANAL TEDAVİSİ FİYATLARI 2021

Güncelleme tarihi: 25 Mar 2021

KANAL TEDAVİSİ FİYATLARI 2021Ankara, Kanal Tedavisi Fiyatları 2021;

Uzm Dr Esat Başol

Kızılırmak Mahallesi 1426.cad 28/B Çukurambar Ankara

05303892460

Gülüş Tasarımı ve İmplantoloji Kliniği


Kanal tedavisi ile ilgili yeni fiyatlandırmalar Türk Diş Hekimleri Birliğinin her yıl güncelleyerek yayınladığı asgari ücretlendirme tarifesinde belirtilmektedir.


http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/2021_Yili_Rehber_Tarife_Kitapcigi.pdf


Daha anlaşılır olması amacıyla bu listede belirtilen fiyatlandırmalar ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir. Kanal tedavisinin farklı dişlere farklı tiplerde uygulamaları bulunmaktadır. İşlem çoğu zaman salt kanal tedavisi işlemi ile bitmemekte, ilgili dişin kanal tedavisinden sonra nasıl restore edileceği de baştan değerlendirilerek fiyatlandırmaya yansıtılmalıdır. Kanal tedavisi sonrası fonksiyon görmeyen bir diş hiçbir hastayı memnun etmeyecektir. İyi bir kanal tedavisinin uzun süreli başarısı dişin üst yapısına uygulanacak olan restorasyona bağlıdır. Çoğu zaman çok başarılı yapılmış kanal tedavileri diş dolgusunun kırılmasına bağlı olarak uzun vadede başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
Türk Diş Hekimleri Birliğinin yayınladığı liste incelenecek olursa, Tedavi ve Endodonti ana başlığının altına kanal tedavisi fiyatları görülecektir. Kanal tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) şeklinde belirtilen kalem tek kanallı bir dişin sadece kanal tedavisi ücretini göstermektedir. Liste dişin durumuna göre 2 ve 3 kanallı şekilde devam eder. Bazı dişlerde ekstra kanallar mevcuttur ve standart 3 kanal dışında bulunan ekstra kanallar için de belirli bir ücret kalemi bulunmaktadır. Ön gruptaki dişler genellikle tek kanallı, küçük azı dişler tek veya iki kanallı, azı dişler ise 3 veya daha çok kanallı olmaktadır. Ancak her dişin morfolojisi bireysel olduğu için bir çok dişte çok daha fazla kanal çıkabilir iken bazen tahmin edilenden daha az kanal da görüldüğü olabilir. Muayene esnasında diş gerekli röntgenler ile incelenerek kaç kanal çıkacak ise ona göre bir fiyatlandırma yapmakta yarar vardır. Ancak işlem sonrası gene de bunun değişebileceği bilgisini hastaya anlatmak gerekir. Baştan belirtmeden ekstra kanal ücreti çıkarmak iki taraf için de tatsız bir durum yaratacaktır. Baştan planlanması gereken diğer bir konu ise kanal sonrası dişe uygulanacak olan dolgu, inlay, kaplama vb gibi işlemlerin hangisinin uygulanacağıdır. Listede görüldüğü üzere bu fiyatlandırmaların dolgu hariç ücret olarak hesaplanması ve kanal tedavisi ardından ilgili dişe yapılacak olan dolgunun ücretini de planlama aşamasında hastaya anlatmak gerekir. Listede belirtilen dolgu malzemelerine göre (amalgam, kompozit ve inlay) 1,2 ve 3 yüzlü şeklinde değerlendirme vardır. Dişin çürük kısmının durumuna göre kaç yüzlü dolgu olacağı belirtilerek kanal tedavisine ek olarak üstü için yapılacak dolgunun fiyatlandırması çıkarılır. Amalgam günümüzde çok kullanılmamakla birlikte kompozit ve inlay dolgular daha çok tercih edilmektedir. Kompozit dolgular ışıkla sertleşen diş renginde uzun vadede başarı sağlayan dolgulardır. Ancak çürüğe bağlı doku kayıpları çok fazla ise dolgunun ağız içerisinde şekillendirip sağlıklı olarak uygulanması mümkün olmayabilir. Bu durumda inlay (porselen dolgu) olarak belirtilen işlem yapılmaktadır. Listede inlay dolgu fiyatlandırmasının yanında * ile dipnot verilmektedir. Bu dipnot kullanılacak olan inlay materyalinin laboratuvar maliyetinin eklenmesi gerektiğini belirtmektedir. Hekim orada belirtilen rakama inlay ile ilgili maliyeti de ekleyerek total ücretlendirmeyi yapar. Burda ilgili dişten ölçü alınarak laboratuvarda hazırlanan kaplama benzeri yapılar ilgili dişe yapıştırılmaktadır. Uzun vadede kanal yapılmış dişlerde kırık problemi çok görüldüğü için bazen inlay dolgular da yeterli görülmeyip çeşitli materyallerden yapılmış normal kaplamalar kullanılabilir. Bu durumda listede Protez Bölümünde bahsedilen Veneer Kron (Seramik)** şeklindeki kalem ücreti geçerlidir,** olarak açıklanan ise belirtilen fiyata uygulanacak olan seramik materyalinin laboratuvar ücretinin eklenmesi şeklindedir.Listenin ilerleyen kısımlarında daha farklı tipte kanal tedavileri için fiyatlandırmalar bulunmaktadır. Bazı dişlerde çürük derin olmasına rağmen diş dokuları belirli bir mekanizma ile kendilerini korumaya almışlardır. Muayene esnasında yapılan canlılık testlerine olumlu sonuç veren, randevu öncesi şiddetli ağrı yapmayan dişlere çürük temizlendikten sonra sinir dokuları açığa çıkmamış ise kuafaj işlemi yapılabilir. Derin olan bölgeye çeşitli materyaller konularak dolgu olarak işlem tamamlanır ancak rutin canlılık kontrolleri önemlidir. İşlem sonrası hafif hassasiyetler görülebilir. Bu tedavi dişin kanal tedavisine gitmeden kurtarılması bakımından değerlidir ve listede kuafaj(dolgu hariç) şeklinde belirtilmiştir. Buradaki rakama ek olarak yapılan dolgunun tipine göre fiyatlandırma toplanarak nihai ücretlendirme yapılır.


Bazı dişlerde çürük ilerleyerek dişin sinir dokularını enfekte eder. Enfeksiyon ilerleyerek kök ve çevre dokulara yayılır. Bu durumda dişin durumu daha da kötüye giderek çekime aday bir hale gelebilir. Muayene esnasında gereklı değerlendirmeler ile dişin çekime gitmesi yerine kanal tedavisi işlemi planlanabilir. Bu durumda ilgili listede periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi kalemi uygulanır ve onda da 1,2,3 veya her ilave kanal için ayrı ücretlendirmeler olmaktadır. Genellikle daha fazla emek gerektiren ve riskli bir işlem olduğu için fiyatlandırması normal kanal tedavisi ücretine göre daha yüksek olmaktadır. Kanal sonrası üst yapısı için yapılacak işlemler yukarıda anlatıldığı ile aynı şekilde yürütülmektedir.


Her kanal tedavisi yüzde yüz başarılı olmayabilir. Bazen anatomik problemler, ekipman eksiklikleri, hastaya bağlı faktörler vb gibi sebeplerden dolayı kanal tedavisi görmüş dişler kısa veya uzun vadede çeşitli şikayetler yaratarak başarısızlık gösterebilir. Normal şartlar altında kanal tedavisi görmüş bir diş ağrı ve şikayet yaratıyor ise çekimi düşünülebilir. Ancak ağrı ve şikayetin sebebi iyi değerlendirilip yapılan kanal tedavisi gerekli röntgen veya tomografi görüntüleri ile incelendikten sonra ilgili diş için kanal yenilemesi kararı verilebilir. Bu durumda ilgili kalemlerde kanal yenilemesinin her kanal için çeşitli fiyatlandırmaları bulunmaktadır. Dolgu sökümü, Kanal dolgusu sökümü ve kanal tedavisi yenileme kalemlerine göre retreatment olarak adlandırılan kanal tedavisi yenileme ücretlendirmesi çıkarılmaktadır. Tedavi sonrası üst yapı ile ilgili yapılacaklar önceki anlatılanlar ile aynı olarak yürütülmektedir.


Büyük madde kayıpları olan dişlerde kanal tedavisi sonrası çeşitli güçlendirici yapılar kullanılmaktadır. Günümüzde en güvenilir olarak kullanılan malzemeler fiber postlardır. Listede kanal içi post uygulaması olarak belirtilen kalemde bu işlemin fiyatlandırılması görülmektedir. Kanal içi post uygulaması ile üst yapının daha sağlam ve kırılmaya dirençli olması sağlanır.


Özetle kanal tedavisi işlemi çok fazla detayları içermektedir ve sadece kanal tedavisi ücretlendirilmesinin çıkarılması tüm bu detayların atlanarak ya tedavinin başarısız olmasına sebep olacaktır ya da sonradan çıkarılacak fiyatlandırmalar ile hastanın hekime olan güvenini sarsacaktır. Bundan dolayı en sağlıklısı baştan, kanal tedavisi sonrası dişe uygulanacak olan dolgu, inlay, zirkonyum vb gibi fiyatlandırmalar çıkarılarak daha sağlıklı ve güvenli bir tedavi süreci başlatmaktır.


Sağlıklı Günler…Kaynakça


-Türk Diş Hekimleri Birliği Resmi Web Sitesi http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/2021_Yili_Rehber_Tarife_Kitapcigi.pdf


34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page